DIALOG Distributed information
architectures for collaborative logistics
 

About Dialog:

» Home
» Concept
» Publications
» Downloads
» Documentation
» Dialog team
» Contact info
» OSC
» Links

Last updated
April 22nd, 2010

id@uri

Traser-projekti

Traser on EU-rahoituksella tehtävä 3-vuotinen (2006...2009) kehitysprojekti.

Sen tarkoituksena on motivoida verkostoituneen liiketoiminnan partnerit tukemaan PK-yritysten käyttämien verkkopalvelujen kehittämistä, sekä löytää liiketoiminnan parhaat käytännöt ja tekniset ratkaisut mainittujen verkkopalveluiden rakentamiseksi.

Tieteellisestä näkökulmasta katsottuna tämä tarkoittaa iteratiivista ymmärryksen ja innovaatioiden luomista liittyen Pk-yritysten logistiikkaratkaisuihin tuotekeskeistä ja hajautettua tiedonkäsittelyä käyttäen.

Teknisesti katsottuna tavoitteena on ymmärtää kuinka innovatiivisiä tuotekeskeisiä ratkaisuja voidaan yhdistää jo olemassa oleviin liiketoiminnan transaktioiden käsittelyratkaisuihin, ja kuinka PK-yritykset voivat tehokkaasti hyödyntää avoimen lähdekoodin kehitysplatformia verkkopalveluiden kehittämisessä.